Regulamin zakupów

1. Sklep – Sklep Internetowy pod adresem www.sklep.yango.pl, prowadzony przez Yango sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa o numerze KRS 527702, NIP 5213680748, REGON 147469958.

2. Zamówienie – oświadczenie woli zakupu określonej ilości towaru dokonane poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie.

3. Towar – produkty dostępne w sklepie.

4. Kupujący - konsument zawierający umowę kupna za pośrednictwem Sklepu.

5. Koszt wysyłki jest podawany do wiadomości użytkownika podczas składania zamówienia.

6. W celu dokonania zakupu określonego towaru należy wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować warunki Regulaminu Sklepu. W przypadku niedostępności części towaru zamówionego, Zamawiający jest o tym niezwłocznie informowany. Zamawiający decyduje czy  zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.

7. Sklep wystawia do każdego zamówienia fakturę VAT lub rachunek (paragon).

8. Towar można zwrócić w ciągu 14 dni od odebrania Zamówionego Towaru przez Kupującego. Kupujący, chcąc skorzystać z przysługującego mu prawa do zwrotu, jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych do przesłania pisemnego oświadczenia woli do Sklepu. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi nadawać się do dalszej odsprzedaży. Towar powinien być zwrócony do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych.

9. Adres dostawy musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Polski jest możliwa po indywidualnym ustaleniu z obsługą sklepu.

10. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail zamawiającego w ciągu 24h od złożenia zamówienia. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o tym incydencie obsługę sklepu.

11. Wysyłki zamówień realizowane są w dni robocze, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności. Wybór spedytora możliwy jest podczas składania zamówienia.

12. W przypadku zwrotu produktu lub produktów z zestawu promocyjnego, Sprzedający dokona zwrotu o wartości równej kwocie należnej Kupującemu pomniejszonej o cenę regularną innych produktów z danego zestawu promocyjnego.

13. Dokonując zwrotu towaru (Odstąpienie od Umowy Zakupu) Kupujący zobowiązany zobowiązany jest do dołączenia wraz ze zwracanym towarem wypełnionego OŚWIADCZCZENIA (kliknij przycisk, aby pobrać).

14. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej lub poprzez e-mail, podając obsłudze sklepu adres zwrotny do udzielenia odpowiedzi. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych. W szczególnych przypadkach, niezależnych od Sklepu, okres ten może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed upływem w.w. okresu.

15. Yango Sp. z o.o., będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania w dowolnym momencie.

16. Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2017 r.